Club

Board of Directors

and

Anti Discrimination Policy Statement

Hội Đồng Quản Trị Và Chính Sách Chống Phân Biệt Đối Xử

Club Club Club
Sid Collumbine (Chairman) John Sharp (Secretary) Jim Stevenson

 Associate Directors

Club Club
Dave Marshall John Barclay

 Associate Directors

Club Club Club
David Stevenson Harry Blyth Eugene Clarke (East Fife Supporters Trust Representative)

 Management Team

Club Club
Stevie Crawford (Manager) – Sponsored by Kennoway Primary School Jason Dair (Assistant Manager) – Sponsored by Dave Marshall, Windygates

Coaching Staff

Club Club
Scott Crabbe – Sponsored by Peter D Wright, Buckhaven Dave Westwood – Sponsored by Dave Marshall, Windygates

Therapist

Club
Brian McNeill-also Associate Director (Services provided by Bodycare Clinics)

Youth Team

Club Club
Scott Crabbe – Sponsored by Peter D Wright, Buckhaven Dave Westwood – Sponsored by Dave Marshall, Windygates

 EAST FIFE FC    –   ANTIDISCRIMINATION POLICY

EAST FIFE FC – CHÍNH SÁCH CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

East Fife Football Club is committed to ensuring full participation of all, as we recognise racism, sexism and other forms of discrimination, both institutional and personal are widespread in our society.

Câu lạc bộ bóng đá East Fife cam kết đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả mọi người, vì chúng tôi nhận thấy rằng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và các hình thức phân biệt đối xử khác, cả cá nhân và tổ chức, đang diễn ra rộng rãi trong xã hội của chúng ta.

Our commitment is, to confront and eliminate discrimination of all kinds. We will not tolerate, amongst other things, racist chanting or any form of verbal abuse. Any person found carrying this out will be removed from the Ground.

Cam kết của chúng tôi là đương đầu và loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi nào như kêu gọi phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ hình thức lăng mạ hoặc lạm dụng ngôn ngữ nào khác. Bất kỳ người nào được phát hiện thực hiện những hành động này sẽ bị đưa ra khỏi sân.

To ensure full participation of all; we, as a club, will not accept discriminatory practice by anyone, either Board Member, Volunteer, Player or Supporter. Any form of discrimination will be regarded as serious and will lead to disciplinary action by the Board of Management.

Để đảm bảo mọi người tuân thủ điều luật này, Câu Lạc Bộ sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào từ bất kỳ ai, cho dù là thành viên Hội đồng quản trị, tình nguyện viên, cầu thủ hay người hâm mộ. Bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào sẽ được coi là nghiêm trọng và sẽ dẫn đến hành động kỷ luật từ Hội đồng Quản trị.

1
Tặng 100% khi lần đầu nạp tiền vào tài khoản, khuyến mãi hàng ngày lên đến 30%.
10/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
2
Nạp tiền lần đầu tại MU9 để nhận ngay khuyến mãi 110%
10/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
3
Khuyến mãi 150% thưởng nạp tối đa lên đến 3,388,000 VND.
9.8/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
4
Hoàn trả vô tận 1.58%
9.7/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000
5
Khuyến mãi tân binh tặng 50k trải nghiệm cho tài khoản mới
9.6/10
Hoàn trả 1,5
Tặng cược 100.000